Hip ! Hip ! Hourâ !

Paroles èt muzike: Robert Counson (role 1973 : « Lu congrès dès majiciyns »)

Rèspleû
Mès duvant d’ ènnè r’-aler, nos-alans co tchanter
Èt zim è zoum, tralala, zoum tralala, hip, hip hourra !
Ça n’arive nin si sovint, k’on s’ troûve à l’amûz’mint
Buvans, tchantans, zoum tralala, zoum tralala, hip hip hourra !

Couplèt 1
Tot bon mâm’diyin, mousse foû d’ tins-in-tins, p’ aler beûre on vêre â vwazin
Mès c’èst mâlureûs, c’èst todi l’ méme djeû, i n’ su r’troûve co jamês tot seû
A vosse santé èt vûdihoz, lu djèrin por mi èt c’èst tot !

Couplèt 2
Inte deûs grands potèts, on djâze du cwarmê èt c’è-st-insi k’ lès eûres passèt
Mon Dju c’ n’èst nin veûre, as’ ruloukî l’eûre, tot rintrant dj’ârè co dès fleûrs
Beûs co ci-volà èt tês’-tu : cwand nos s’rans mwarts nos n’ vik’rans pus !

Couplèt 3
Pa ! Tu veûs lès bièsses, çu n’èst nin û l’ fièsse, èvôye co vite one gote so crèsse
 diâle lu caf’ tî, oh ku li prind-i tot d’hant: i r’vint co-onk’ por mi
C’èst l’ djèrène fî, on n’ m’ârèt pus, mu fème va co dîre ku dj’a bu !

Oho ! Aha !

Paroles èt muzike: Robert Counson (role 1962 : « Amon l’ bârbî »)

Rèspleû
Oho ! Aha ! / Oho ! Aha ! O, ku s’ passe-t-i lâ-vâ ? Là-vâ ?
K’èst-c’ çoula pos totes djins ? Dès djins ?
Pocwè tot ci vahul’mint ?
Sèreût-c’ ma fwa ? Oho ! Aha !
Po r’çûre lu Lumumba ? Bin vo-l’- là
Nèni, so m’vé, c’èst po fièsti l’ cwarmê !

Couplèt 1
P’ one fî ku dj’ alûne44 lu valé d’ Bévurcé, save-v’s çou k’ dj’a observé ?
K’ ol vèye du Mâm’ dî tot èst cou-d’zeûr, cou-d’ zos, oubin èst-c’ mi k’èst sot ?

Couplèt 2
D’aporçû dès droles k’ont dès fwart longuès brèsses èt d’s-ôtes dès grossès tièsses
Dès grands diâles tot neûrs â tchapê plin d’ coleûrs èt tortos d’ bone umeûr…

Couplèt 3
Vos djâzoz d’ cwarmê, mès mon Dju k’èst-c’ çoula ? Por mi c’èst do chinwas
Vôriz’v’ à tél fî si v’s plêt bin m’ èsplikî, çou ki s’ passe à Mâm’ dî !

Rèspleû
Oho ! Aha ! / Oho ! Aha !
O, ku s’ passe-t-i lâ-vâ ? Là-vâ ?
Tu veûs bin totes cès djins45 ?/ Vormint !
C’èst lès djoyeûs Mâm’diyins ! Tin- tin-tin !
Èt si tu vous… Dju vou, dju pou
Nos t’prindrans co avou ! You-hoû !
Vinèt so m’ vé, fièsti nosse vî cwarmê !

Tapans a cou

Paroles : Marcel Collès / Muzique : Sylvain Michel (role 1969 : « Lu pus grand cirke d’avâ volà »)

Rèspleû
Tapans à cou41, i n’va nin so’ne gote,tapans à cou, vûdihans l’tonê !
Tapans à cou èt fuzans ribote ! Tapans à cou, ç’è-st-û nosse Cwarmê !

Couplèt 1
Duspôs k’nosse Mâm’dî vike duzos l’solo, çoula fêt sacwants-ânées,
Lu mâm’diyin â Cwarmê d’vint fin sot èt n’tûze pus k’à s’duguîzer !
Ossu, por lu, c’èst çou qui compte vormint, c’èst d’ s’amûzer one bone fî !
Vèheûs, haguètes, grosses tièsses ou hârlikins, sont û lès mêsses du Mâm’dî !

Couplèt 2
Nu racontoz nin trop’ du vos mèhins, dès duspits, ènn’a po tos !
Èt surtout, n’comptoz nin trop’ vos fènins, cwand n’s sèrans pus ‘nn’ ârè co !
Èt l’mèrcrèdi dès cènes, si n’s vikans co, mâgré lu stoumac’ â dos,
N’s-avans todi one pêre du bons hèrings, i vât co mî çoula k’rin !

Lu mahîe salâde

Paroles èt muzike: Robert Counson (role 1970 : « Podrî lès mours »)

Rèspleû
Dès tînes èt dès mînes èt dès nosses èt des bam’ boulas
Dès vrâyes Eupènwas, dès Sint-Vithwas
Dès Russes èt dès Grècs èt dès Turcs èt dès Brussèlwas
È nosse pays, nos-avans tot çoula !

Couplèt 1
È nosse pitite Bèljike, lès flamins, lès walons
Su wâyèt37 so lès pîs, mafrike, à câze du leû djârgon
Èt po nos fé plêzîr, nosse chér gouvèrnumint,
Fêt v’ni dès hopês d’ètrandjîres po z-arindjî l’ bouzin !

Couplèt 2
D’ Anvèrs djusk’à Namur, du Lîdje à Charlèr’wa
On rèscontère totes sôres du hures38, djâzant trinte sîh’ patwas
C’è-st-à piède su walon, ca on s’ dumand’ reût bin
Çou ku nos-ôtes, lès pôves couyons nos v’nans co fé là-d’vins !

Couplèt 3
Brussèl’ c’è-st-one mèrvèye, là k’ tot l’ monde s’ètind bin
Mès ç’ n’èst portant nin po l’ s-orèyes ca n’a nouk ki s’ comprind !
C’èst là ku l’ co walon, tchante è pur’ maroliyin
Sol’ tins k’ dès Flandes lu neûr lion aprind l’amèrikin !

Couplèt 4
Nos-ôtes lès mâm’diyins, on c’nohe tos lès djârgons
Lu plat d’ Weywertz, lu hofurlin èt l’ francès d’ Winbômont !
Cwand k’on va à früh’schopp’ dol bîre ou do pèkèt
Dès flûtes, dès houm’ pen40 ou dès chopes, ça toume sol méme hopê !

Ratakè-t-is co ?

Paroles èt muzike: Robert Counson (role 1968 : « Télé Mâm’dî »)

Rèspleû
Ra-ra-ratakèt-is co, à fièsti nosse vî cwarmê ?
Ku, ku, ku n’avéve-t-i tot, k’on n’oyéve pus lu trouv’ lê ?
Âye, âye, âye, i sont fin sots avou leûs ploumes â tchapê
Mès l’ grand Sint Pîre nos l’a dit, tos cès d’ Mâm’dî âront leû place o Paradis !

Couplèt 1
On djoûr foû do Paradis, deûs p’tits-andjes, â condjî
S’alît porminer du noûlée à noûlée
Mès vo-n’-là ku tot d’on côp, il-oyîs clér èt hôt
Monter dol muzike, one sacwè d’ magnifike
K’èst-c’ çoula – C’èst lâvâ
Vous’ wadjî – âye tês36’ vî, ça n’ vinreût d’djà ku d’ Mâm’ dî !

Couplèt 2
Mès lès-eûres avî passé, i faléve bin r’monter
Cwand k’arivî là, is trovî l’ ouh’ du bwas
Ramoussant d’vins po l’ finièsse, adon i s’ loukî bièsses
Du vèye tos lès Sints, aplôdi dès deûs mins
O k’ c’èst bê – lu cwarmê
Èst- c’ po d’ bon – on z-a bon, du r’ loukî l’ tèlèvûzion !

One ploume à s’tchapê

Paroles èt muzike: Robert Counson (role 1966 : « O purgatwar »)

Rèspleû
One ploume à s’ tchapê, one fleur à s’ mantê, dès bouhes è s’ sètchês, dol bîre do pèkèt
One lawe, on couplèt, muzike èt cawês, boum so lu stokê èt vîve lu cwarmê !

Couplèt 1
O monde ètîre, c’èst bin c’ nohou, on n’ freût d’djà dès mohes à deûs cous
Mès à Mâm’dî po l’ carnaval, on plante so l’ ramon dol macrale
Po p’ leûr fièsti, djusk’à mârdi, ça n’cosse nin pus’ ku po mori ! Ah, ah, ah !

Couplèt 2
Tot l’ monde ême bin d’ fièsti l’ Noyé, lu Sint Mârtin èt lès cûh’ nées
Lu nut’ du mâye èt l’ Novèl-an, lu Sint Pîre èt l’ ronde dol Sint Djan
Mès à Mâm’dî, on z-ême co mî, vèye lu trouv’lê monter l’ Martchî !

Hossî ! Hossa !

Paroles èt muzike : Alphonse Nicolet (role 1988 : « Lès djeûs sont fêts »)

Couplèt I
Cwand-on hosse à l’âbe, on fêt toumer l’biloke èt â Tribolèdje, on fèt hossî lès clokes !
Si on hosse dès spales, c’èst k’on n’sé nin dès kèsses, adon, on hosse dol tièsse !
Ci k’a bu on vêre, i hosse tot ‘n’ è r’alant,
Cwand k ‘on-z-èst so l’êr, on hosse méme tot tchantant !
Ossu tortos v’s-aloz aprinde avou mi, à tchanter, à hossî !

Rèspleû
Apiçoz vosse vwazin po lès brèsses, po lès rins !
Gôche èt dreût’ èt hop-sa-sa, tot l’monde deût hossî !
Gôche èt dreût’ èt tra-la-la, so l’dreût, so l’clintche pî !
Gôche èt dreût’, hossî, hossa, ça dène seû d’hossî !
Adon, d’vant d’ènn’è r’aler, d’vins l’prumî cafè, n’s-îrans houmer kék’s grands d’més,
Hossî ! Hossa, on hoss’rèt – Hossî ! Hossa, on hoss’rèt !

Couplèt 2
One bèle pitite kètche28 k’on veût, ki hosse do cou
Ça v’s dène dès-îdées, v’s- îrîz hossî avou !
One k’èst bin mur’zé èt ki lès fêt hossî,
On dit k’c’èst l’fièsse o cî !
Hossoz tant k’vos v’loz, mi ça m’fêt aveûr seû,
Sins hossî dj’va aler houmer kék’s crameûs
Cwand dj’ârè bin hossî tos mès p’tits fènins
Dj’hoss’rè, ca dj’ sèrè plin !

Les mâm’diyins

Paroles è muzique : Robert Counson (role 1961 : « Lune du mièl »)

Rèspleû
Les Mâm’diyins, c’èst dès droles du djins, ki n’ riyèt nin, ki n’ lawèt nin lès djins

Dès brâves valèts ki n’ cwèrèt nin l’ cotrê
Èco jamês, on n’ lès veût â cafè, èco jamês, on n’ lès veût â cafè, (ki?)
Lès Mâm’diyins ! !

Couplèt 1
A pârt lu dimègne â matin, on p’tit « frühschopp’ » mon Dju, ç’ n’èst rin
Adon târd so l’après l’dîner, après lès matchs, po discuter,
A l’ nut’, manîre du s’ lèyî vèye, on fêt lès stâcions avâ l’vèye…
Tètèye-rè-tètèye-rè-tètèye …

Couplèt 2
L’ londi à l’ nut, c’èst po s’ rumète, ku d’ tins-in-tins, on fêt hipète
Lu mârdi, pa, c’èst l’ club du bèyes, k’ èst l’ câze k’on r’fêt c’one fî parèye
Lu mèrcrèdi, on djowe su brûte, inte deûs’, on ‘n’-è hufèle sèt-ût…
Tutu-ru-tutu-ru-tutu…

Couplèt 3
Lu djûdi, c’èst l’ djoûr dès hanteûrs, adon après on r’passe one eûre

Lu vêrdi po fé ècsèpcion,avou l’ fème, on d’meûre o l’ mâhon,
Lu sèm’di après l’ cinéma, on va co hûfiyî kék’s hènas…
Tata-ra-tata-ra-tata…

Couplèt 4
Tot ci k’ èst mambe d’ one sôcièté,one fî l’saméne va rèpèter
Èt on n’ pout nin fé do l’muzike, sins ramouyî on pôc l’hastike
Èt cwand qu’on-z-a bin tot soflé, fât co kék’s vêres po s’ ruhaper…
Tété-ré-tété-ré-tété…

Couplèt 5
Vâ-t-i co lès pônes du djâzer, du deûs’ ,treûs fièsses avâ l’ânée
 carnaval, çu n’ èst k’ cwat’ djoûrs, âzès Veûyes22, on va fè on toûr
Cwand ârèt-on co l’ocâzion du moussî foû one fî po d’bon… ?
Tonton-ron-tonton-ron-tonton…

Caf’tî tapoz

Paroles èt muzique : Sylvain Michel (role 1965 : « Ku fêt-on »)

Rèspleû
Caf’tî, tapoz co vite on d’mé, i n’èst nin co tins d’è r’aler !
Ç’n’èst nin manîre du fé hipète, mès n’s-èstans si bin à l’cand’liète !
Mon Dju, si méme on beût on vêre, n’s-îrans nin broûler o l’infêr,
Aloz’ co vite abrokî on tonê, n’s-avans bin d’cohe du vos rîmês ! (bis)

Couplèt 1
Adré nos-ôtes, c’èst d’tradicion : on n’pout rin fé, à ç’k’i parèt,
Cwand k’i fât prinde one dècîzion, sins s’rutrover è-n-on cafè !
C’èst po çoula k’è nosse cité, on pout compter, sins s’fé nâhi,
One bone cinténe du comités, ki minèt l’vèye du nosse Mâm’dî !

Couplèt 2
N’s-avans gote mèzâhe du gazète, ni d’loukî lu « Tèlèvîzion »,
Po c’nohe lès novèles, nom di m’guète, i n’fât nin d’moni o l’mâhon !
C’è-st-â cafè k’on raprind tot : lu vèye du Mâm’dî su raconte
Todi inte lès vêres èt lès pots, si vos-ave lu chance qu’on v’s-aconte !

Lu sope âs peûs

Paroles èt muzike: Robert Counson (role 1974 : « Ezès bârîres »)

Rèspleû
I n’a rin d’ tél po s’ rumète l’âme o cwar, k’one bone sope âs peûs
Çoula tint bin tchôd è n’ fêt gote do twart, one bone sope âs peûs
C’èst l’ mèyeûr po cès ki v’ lèt d’ moni fwarts, one bone sope âs peûs
Méme si v’s-aloz co beûre après dol bîre, do pèkèt, vos tinroz l’ brouwèt
Tant pis si v’ lachoz kék’s bons reûts, çu n’èst nin dandj’ reûs, vîve lu sope âs peûs !

Couplèt 1
À Mâm’ dî on n’ manke sûr du rin, n’ s-avans dès mèts tot plin
Surtout d’ cès po bin supwarter lès ribotes du tote l’ ânée !

Couplèt 2
Fuzos cûre à tot gros bouyon, dès crompîres, dès-ognons
Masse du peûs avou dès porês, lârd èt sâcisses âs hopês !

Couplèt 3
Avou çoula so lu stoumac’ vos r’s’roz c’-one fî d’atake !
Po tchanter, çoula va fwart bin, nin à fé d’acompagn’ mint