Retour aux chants

Oho ! Aha !

Paroles èt muzike: Robert Counson (role 1962 : « Amon l’ bârbî »)

Rèspleû
Oho ! Aha ! / Oho ! Aha ! O, ku s’ passe-t-i lâ-vâ ? Là-vâ ?
K’èst-c’ çoula pos totes djins ? Dès djins ?
Pocwè tot ci vahul’mint ?
Sèreût-c’ ma fwa ? Oho ! Aha !
Po r’çûre lu Lumumba ? Bin vo-l’- là
Nèni, so m’vé, c’èst po fièsti l’ cwarmê !

Couplèt 1
P’ one fî ku dj’ alûne44 lu valé d’ Bévurcé, save-v’s çou k’ dj’a observé ?
K’ ol vèye du Mâm’ dî tot èst cou-d’zeûr, cou-d’ zos, oubin èst-c’ mi k’èst sot ?

Couplèt 2
D’aporçû dès droles k’ont dès fwart longuès brèsses èt d’s-ôtes dès grossès tièsses
Dès grands diâles tot neûrs â tchapê plin d’ coleûrs èt tortos d’ bone umeûr…

Couplèt 3
Vos djâzoz d’ cwarmê, mès mon Dju k’èst-c’ çoula ? Por mi c’èst do chinwas
Vôriz’v’ à tél fî si v’s plêt bin m’ èsplikî, çou ki s’ passe à Mâm’ dî !

Rèspleû
Oho ! Aha ! / Oho ! Aha !
O, ku s’ passe-t-i lâ-vâ ? Là-vâ ?
Tu veûs bin totes cès djins45 ?/ Vormint !
C’èst lès djoyeûs Mâm’diyins ! Tin- tin-tin !
Èt si tu vous… Dju vou, dju pou
Nos t’prindrans co avou ! You-hoû !
Vinèt so m’ vé, fièsti nosse vî cwarmê !

Publié par