Retour aux chants

Les mâm’diyins

Paroles è muzique : Robert Counson (role 1961 : « Lune du mièl »)

Rèspleû
Les Mâm’diyins, c’èst dès droles du djins, ki n’ riyèt nin, ki n’ lawèt nin lès djins

Dès brâves valèts ki n’ cwèrèt nin l’ cotrê
Èco jamês, on n’ lès veût â cafè, èco jamês, on n’ lès veût â cafè, (ki?)
Lès Mâm’diyins ! !

Couplèt 1
A pârt lu dimègne â matin, on p’tit « frühschopp’ » mon Dju, ç’ n’èst rin
Adon târd so l’après l’dîner, après lès matchs, po discuter,
A l’ nut’, manîre du s’ lèyî vèye, on fêt lès stâcions avâ l’vèye…
Tètèye-rè-tètèye-rè-tètèye …

Couplèt 2
L’ londi à l’ nut, c’èst po s’ rumète, ku d’ tins-in-tins, on fêt hipète
Lu mârdi, pa, c’èst l’ club du bèyes, k’ èst l’ câze k’on r’fêt c’one fî parèye
Lu mèrcrèdi, on djowe su brûte, inte deûs’, on ‘n’-è hufèle sèt-ût…
Tutu-ru-tutu-ru-tutu…

Couplèt 3
Lu djûdi, c’èst l’ djoûr dès hanteûrs, adon après on r’passe one eûre

Lu vêrdi po fé ècsèpcion,avou l’ fème, on d’meûre o l’ mâhon,
Lu sèm’di après l’ cinéma, on va co hûfiyî kék’s hènas…
Tata-ra-tata-ra-tata…

Couplèt 4
Tot ci k’ èst mambe d’ one sôcièté,one fî l’saméne va rèpèter
Èt on n’ pout nin fé do l’muzike, sins ramouyî on pôc l’hastike
Èt cwand qu’on-z-a bin tot soflé, fât co kék’s vêres po s’ ruhaper…
Tété-ré-tété-ré-tété…

Couplèt 5
Vâ-t-i co lès pônes du djâzer, du deûs’ ,treûs fièsses avâ l’ânée
 carnaval, çu n’ èst k’ cwat’ djoûrs, âzès Veûyes22, on va fè on toûr
Cwand ârèt-on co l’ocâzion du moussî foû one fî po d’bon… ?
Tonton-ron-tonton-ron-tonton…

Publié par