Retour aux chants

Vî cwarmê !

Paroles : Marcel Collès /Muzike : Sylvain Michel (role 1964 : « Olé Toréro »)

Rèspleû
Vî Cwarmê, vo-t’ru-là, avou totes tès djôyes !
Vî Cwarmê, vo-t’ru-là, adju lès-anôyes !

Vî Cwarmê, tu sés bin, ku nos t’êmans bin,
Èt k’on t’f’rèt, vî Cwarmê, tos l’s-ans todi pus bê !

Couplèt 1
Tès bons-èfants, lès Mâm’diyins, tu rawârdî,
Èt tot l’long d’l’an, bin djintimint, sondjî à ti
Mês âdjoûrd’û, ku t’ès volà, n’s-èstans fin sots !
Po t’rumèrci èt po çoula, n’s tchantans bin hôt :

Couplèt 2
Nos tu l’djurans, duvins mèye ans, tu vik’rès co,
Èt lès-èfants d’nos p’tits-èfants, fièstih’ront co !
Èt tès Haguètes, tès Hârlikins, tès blancs Pièrots
Come nos l’fuzans duspôs lontins, tchant’ront bin hôt :

Publié par